Kontakt

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Iaido
ul. Kujawska 8
45-311 Opole
e-mail: dojo@iaido.org.pl

Dane Stowarzyszenia:

KRS: 0000029807
Regon: 531628888
Konto: BRE BANK SA O/Opole 75114017880000579865001001